ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΟΠΩΣ ΜΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΕ - ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΟΠΩΣ ΜΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΕ - ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ

The major work by Maria Valtorta, published in ten volumes, is ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΟΠΩΣ ΜΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΕ

Tamaños disponibles Tamaños disponibles

Libro Libro

16.00 €

Detalles

Το Ευαγγέλιο όπως αποκαλύφθηκε σε μένα αποτελεί το κύριο έργο της Μαρίας Βαλτόρτα και απαρτίζεται από δέκα τόμους.

Καθηλωμένη στο κρεβάτι η Μαρία Βαλτόρτα έγραφε με το χέρι σε συνηθισμένα τετράδια, χωρίς διακοπές, χωρίς σχεδιαγράμματα και χωρίς διορθώσεις. Τα προσχέδια των επεισοδίων του κυρίου έργου της εναλλάσσονταν συχνά με  κείμενα πάνω σε διάφορα θέματα, τα οποία τελικά αποτέλεσαν τα λεγόμενα «δευτερεύοντα» έργα της. Αυτά τα έργα, εκτός από την αυτοβιογραφία της, δημοσιεύθηκαν σε πέντε τόμους και είναι τα εξής:

-Τα Τετράδια είναι τρεις τόμοι που καταπιάνονται με διάφορα θέματα και έχουν γραφεί το 1943, 1944, και 1945-1950 αντίστοιχα. Περιλαμβάνουν σχόλια πάνω σε θέματα ασκητικής, βιβλικά, θέματα δογματικής και αυτοβιογραφικά και επιπλέον  περιγραφές σκηνών του Ευαγγελίου και του μαρτυρίου των πρώτων Χριστιανών.

-Το βιβλίο του Αζαρία περιέχει σχόλια σε βιβλικά χωρία (εκτός του Ευαγγελίου), που διαβάζονται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

-Τα Μαθήματα πάνω στην Προς Ρωμαίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου.

Το Ευαγγέλιο όπως μου αποκαλύφθηκε:
Διηγείται τη γέννηση και την παιδική ηλικία της Παρθένου Μαρίας και του Υιού της Ιησού. Το μεγαλύτερο τμήμα του έργου αποτελούν τα τρία χρόνια της δημόσιας ζωής του Ιησού. Το Πάθος Του, ο Θάνατός Του,  η Ανάσταση και η Ανάληψή Του. Οι απαρχές της Εκκλησίας και η Μετάσταση της Παναγίας. Σε υψηλό λογοτεχνικό ύφος, το έργο περιγράφει τοπία, περιβάλλοντα, ανθρώπους και γεγονότα με τη ζωντάνια της παραστατικής περιγραφής. Παρουσιάζει χαρακτήρες και καταστάσεις με στοχαστική διεισδυτικότητα, διηγείται στιγμές χαρούμενες ή δραματικές με την αίσθηση κάποιου που πραγματικά συμμετέχει στα δρώμενα. Παρέχει πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του εκάστοτε περίγυρου, τα έθιμα, τις τελετουργίες και τους διάφορους πολιτισμούς, με λεπτομέρεια που πείθει. Με την καθηλωτική περιγραφή της επίγειας ζωής του Λυτρωτή και ιδιαίτερα με τις ομιλίες και το διάλογο, το έργο ρίχνει φως σε όλο το χριστιανικό δόγμα, σύμφωνα πάντα με την Καθολική ορθοδοξία.

Ο αξιοσέβαστος Gabriele M. Allegra, που είχε σε μεγάλη εκτίμηση το έργο της Βαλτόρτα, έγραψε: «Χαρίσματα της φύσης και μυστικά χαρίσματα που συναρμόζονται αρμονικά δικαιώνουν αυτό το αριστούργημα της ιταλικής θρησκευτικής λογοτεχνίας και, θα έλεγα, της χριστιανικής λογοτεχνίας σε παγκόσμιο επίπεδο».

Το Ευαγγέλιο όπως αποκαλύφθηκε σε μένα, μία παγκόσμια επιτυχία της πνευματικής λογοτεχνίας, διατίθεται τώρα και στην ελληνική γλώσσα. Αποτελεί έργο εμπνευσμένο, ή και «ευαγγέλιο» κατά ορισμένους, που  ούτε αντικαθιστά ούτε και αλλάζει το Ευαγγέλιο, αλλά μάλλον το διηγείται, ολοκληρώνοντας και διαφωτίζοντάς το, με σκοπό να αναζωογονήσει στην ανθρώπινη καρδιά την αγάπη για τον Ιησού και τη Μητέρα Του. Το Ευαγγέλιο όπως αποκαλύφθηκε σε μένα είναι μία σειρά που αποτελείται από δέκα τόμους.

 


The major work by Maria Valtorta, published in ten volumes, is The Gospel as revealed to me.

Remaining seated in bed, Maria Valtorta wrote in ordinary notebooks in her own hand, uninterruptedly, without preparing outlines or making corrections. She often alternated the drafting of the episodes in her major work with texts on other topics which would eventually constitute her so-called “minor” works, which have been published in five volumes, in addition to the Autobiography. These include the following titles.

– Three volumes of The Notebooks, dealing with varied themes, and corresponding to 1943, 1944, and 1945-1950, respectively. They contain ascetical, biblical, doctrinal, and autobiographical commentaries, in addition to descriptions of Gospel scenes and of the martyrdom of the early Christians.

The Book of Azariah contains commentaries on Scripture passages (apart from the Gospel) used in the Catholic Mass.

Lessons on the Epistle of St. Paul to the Romans.

The Gospel as revealed to me

It narrates the birth and childhood of the Virgin Mary and her Son Jesus; the three years of Jesus’ public life (forming the largest section); his passion, death, resurrection, and ascension; the beginnings of the Church; and the assumption of Mary. In lofty literary style, the work describes landscapes, environments, people, and events with the vividness of graphic depiction. It presents characters and situations with introspective insight and sets forth moments of joy or drama with the feeling of someone really taking part in them. It provides information on the characteristics of settings, customs, rites, and cultures with convincing detail. By way of a gripping account of the Redeemer’s earthly life, especially through discourse and dialogue, the work sheds light upon the whole doctrine of Christianity in keeping with Catholic orthodoxy.

The greatly-revered Gabriele M. Allegra, who highly esteemed Valtorta’s work, wrote, “Gifts of nature and mystical gifts harmoniously joined together account for this masterpiece of Italian religious literature and—perhaps I should say—of Christian literature on a world level.

The Gospel as revealed to me, a worldwide success of spiritual literature, is now available in English. It is an inspired work or, as some say, a “gospel” which neither replaces nor changes the Gospel, but rather narrates it, integrating and illuminating it, for the purpose of reviving in men’s hearts love for Christ and his Mother. The Gospel as revealed to me is a series consisting of ten volumes.

 

img

Info

ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ - softbound

img

Edición:

Greek language

img

Código:

ISBN 978-88-7987-294-2

Disponibilidad immediate

SUSCRÍBETE A NUESTRA NEWSLETTER

Regístrate

PAGOS

Aceptamos diversas clases
pago, incluyendo::

img

ENVÍO

Sólo los mensajeros más confiables para su
artículos preciosos!

Haga clic para conocer los tiempos y costos.